Under den sista tiden har SVT vid flera tillfällen rapporterat om att Swish, eller ägarbolaget GetSwish, saknar tillstånd från Finansinspektionen. För att besvara detta har bolaget skrivit ett inlägg på deras sida där de bemöter kritiken. Vi förklarar nedan.

Ingen skyldighet att rapportera

Swish skriver att dom är en betaltjänst som följer alla krav och regler på den rådande marknaden och alla banker som tjänsten jobbar med står under finansinspektionens tillsyn. Swish menar vidare att det är bankens ansvar att övervaka och monitorera alla transaktioner transaktioner till och från konton hos bankerna. Swish menar vidare att det därmed även att bankernas skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Bolaget GetSwish som står bakom Swish står som SVT skriver alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Anledningen är att Swish rent tekniskt inte tillhandahåller någon betaltjänst utan snarare ”teknisk infrastruktur med olika produkter” till de banker som är integrerade med bolaget.

Finansinspektionen är på Swishs sida

Finansinspektionen gör samma bedömning som GetSwish. Det vill säga att bolaget erbjuder en teknisk plattform som bankerna sen använder och erbjuder sina kunder under varumärket Swish. Därmed gör Finansinspektionen bedömningen att GetSwish inte bedriver någon tillståndspliktig verksamhet i dagsläget.

Polismyndigheten yrkar på ökad möjlighet att motverka penningtvätt

Bakgrunden till SVTs reportage är enligt inlägget på GetSwish sida som vi länkade till i början av detta inlägget en hemställan som Polismyndigheten har skickat till Justitiedepartementet där man efterfrågar en lagändringen som innebär att myndigheter kan dela information på ett bättre sätt och således förbättra möjligheten att motverka penningtvätt och terroristfinansiering.

Sammanfattning

GetSwish är bolaget bakom tjänsten Swish. GetSwish är en teknisk plattform som erbjuder banker att tillhandahålla lösningen Swish som tillåter direkta betalningar mellan privatpersoner eller företag. Bankerna som använder Swish ansvarar för att övervaka dessa betalningar och rapportera misstänka betalningar. GetSwish har inget ansvar för detta och behöver därför inte stå under Finansinspektionens tillsyn.